Win-actie spelvoorwaarden:

1.   Winacties worden uitgeschreven door Esther van der Schoot onder de handelsnaam Esther's Ruitersport gevestigd te Oldeholtpade. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2.  Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u onze Facebook pagina liket en/of ons volgt op Instagram en na delen van de winactie met uw vrienden.

3.    Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4.   Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie. Esther's Ruitersport is niet aansprakelijk wanneer onjuiste gegevens verstrekt zijn. 

5.   De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de win actie.

6.   Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 

7.   Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en/of andere producten.

8.   Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Indien een deelnemer jonger is dan 16 jaar, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor toestemming van ouder/voogd. Bij deelname gaan wij uit van deze toestemming.

9.   De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

10. Winnaars worden bekend gemaakt d.m.v. een Facebook en/of Instagram bericht waarin hun naam genoemd wordt. 

11. Door deelname aan onze winacties gaat u akkoord met het bekend maken van de winnaar middels onze social mediakanalen. 

12. Esther's Ruitersport kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actie looptijd wijzigen/of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 

13. De persoonsgegevens die in het kader van win acties worden verkregen, worden gebruikt door Esther's Ruitersport voor de win actie en worden niet aan derden verstrekt. U gaat ermee akkoord dat Esther's Ruitersport uw e-mailadres gebruikt om u te informeren over nieuws, nieuwe artikelen en acties. U kunt natuurlijk altijd aangeven dat u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeld link te klikken in de desbetreffende e-mail.

14. De winnaar van de winactie ontvangt na deelname eenmalig een e-mail met een aantal vragen.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn, zal een besluit worden genomen door Esther's Ruitersport.

16. Esther's Ruitersport handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

18. Facebook en/of Instagram zijn op geen enkele wijze verbonden aan onze winacties. 

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 

20. Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met Esther's Ruitersport via e-mai: info@esthersruitersport.nl. U ontvangt binnen 7 kalanderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.